Minggu, 05 Januari 2014

Menyempurnakan Wudhu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

Dari Abi 'Utsman berkata:
Saya pernah bersama Salman - radhiallahu 'anhu - dibawah satu pohon, maka beliau mengambil ranting pohon tersebut yang sudah kering lantas beliau goyang-goyangkan sehingga berguguran daun-daunnya, kemudian beliau berkata:
Wahai Aba 'Utsman tidakkah kamu menanyakan kepada saya kenapa saya lakukan ini?!
Saya berkata:
Kenapa kamu melakukannya?!
Beliau menjawab:
Beginilah yang dilakukan Nabi Shollallahu 'alaihi wa Sallam pada saya ketika saya bersama beliau dibawah pohon!, lantas beliau mengambil satu ranting yang kering dari pohon tersebut kemudian beliau goyang-goyangkan sehingga berguguran daun-daunnya, maka Rasulullahi Shollallahu 'alaihi wa Sallam berkata:
Wahai Salman tidakkah kamu menanyakan kepada saya kenapa saya melakukan ini?!
Saya berkata:
Dan kenapa engkau melakukannya ya Rasulullahi?!
Beliau menjawab:
"Sesungguhnya seorang muslim apabila dia berwudhu' lantas dia menyempurnakan wudhu', kemudian dia Sholat sholat lima waktu, akan berguguranlah kesalahan-kesalahannya sebagaimana gugurnya daun-daun ini.
Dan Allah berfirman
Tegakkanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam, sesungguhnya kebajikan-kebajikan akan menghilangkan kejelekkan dan yang demikian sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau ingat.
Hadist ini diriwayatkan oleh Ahmad, an Nasaaiiy dan at Thobraaniy serta dihasankan oleh al Albaaniy rahimahumullahu Ta'ala dan selainnya.
Penterjemah : Abul Mundzir, Lc.
WA Ta'zhimus Sunnah Riau.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar